BESTYRELSEN

Formand

Marie Louise Solgaard


Kasserer

Agnethe Mandrup Thomsen

Sekretær

Louise Mandrup

Øvrig bestyrelse

Tanja Glerup

Dorte Arp Schmidt (indtrådt suppleant)