BESTYRELSEN

Formand

Marie Louise Solgaard

Kasserer (præmieansvarlig)

Henriette Frostholm Tønder

Sekretær

Tanja Glerup

Øvrig bestyrelse

Stine Sommer Vind

Dorte Arp Schmidt